ремонт ванной.
как построить флигель
ремонтное село

Demo 1

Медіація — це один із видів альтернативного врегулювання спорів.

За допомогою цієї процедури можна владнати конфлікт без звернення до формальної системи судочинства.

Налагодити комунікацію між сторонами конфлікту та досягти згоди допомагає нейтральний посередник — медіатор.

Закон України «Про медіацію», визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Навіть порівняно помірні судові витрати можуть стати надвисоким бар’єром для клієнтів із низькими доходами та завадити розв’язанню їхньої проблеми правового характеру при зверненні до традиційної системи правосуддя.

Та й судове рішення не гарантує, що обидві сторони залишаться задоволені результатом й відчуватимуть, що відновили справедливість.

Натомість ми пропонуємо значно простіший шлях — самостійно досягти згоди, адже це вбереже від необхідності сплачувати судовий збір, можливих експертиз та інших витрат, від затягування судового процесу та ризику витоку конфіденційної інформації.

При цьому кожна зі сторін самостійно визначає, на які поступки готова піти, а медіатор забезпечує рівні можливості сторін у процедурі медіації.

Медіація може бути проведена як до звернення до суду, так і на будь-якій стадії судового процесу.

Водночас процедура не проводиться, якщо конфлікт впливає чи може вплинути на інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.